AVBAZ - LOGO
Z.E.V. - LOGO
ENMAR - LOGO

Kto sme

Spoločnosť Z.E.V. - ZERO EMISSION VEICHLES, s.r.o. bola založená dňa 10.10.2012.
Hlavným predmetom spoločnosti je prevádzkovanie a prenajímanie nehnuteľností a auto umyváreň.
Okrem tejto činnosti spoločnosť plánuje ako druhú nosnú činnosť obchodovanie s elektroautobusmi. Tieto činnosti sú doplnené ďalšími aktivitami, ktoré s nimi úzko súvisia. Je to servis elektroautobusov (záručný, aj pozáručný), pneuservis, klampiarske a lakovacie práce. Tieto služby budú zabezpečované aj pre iné vozidlá ako sú elektroautobusy a samozrejme pre akýchkoľvek zákazníkov. V rámci fotovoltaiky budú zabezpečované ďalšie činnosti.

Predovšetkým ekologicky

Všetky aktivity, ktorým sa Z.E.V. - ZERO EMISSION VEICHLES, s.r.o. venuje, umožnia rozšíriť používanie alternatívnych zdrojov energie a prispejú k významnému zníženiu emisií, ako aj k zlepšeniu kvality života.

Elektro-mobily a
elektro-autobusy

Elektroautobusy a elektromobily zosúlaďujú právo na mobilitu s požiadavkou znížiť znečistenie prostredia a eliminujú nepriaznivé vplyvy, ako sú skleníkové plyny, smog, hlučnosť, preťaženie mestskej dopravy a nehodovosť

Nakupujete všetko spolu,
nič Vám nechýba k plnehodnotnému používaniu.

Ku každému zakúpenému vozidlu je dodávaná aj nabíjacia stanica. Na čerpaných staniciach budú nabíjacie stojany, ktoré nabijú vozidlo do 20 minút na plnú kapacitu. Jedno nabitie bude stáť cca 4 eura na vozidlo. Na jedno nabitie je dojazd cca 160km. Nabíjacie stanice pre domácnosti dokážu nabíjať 1-3 vozidla naraz.

EKO-MOBIL (Autobus, auto)

Aktivity v oblastí obnoviteľných zdrojov energií a znižovania emisií majú veľkú budúcnosť. Vo väčšine ekonomicky vyspelých krajín sú zariadenia súvisiace so zelenou energiou výrazne dotované zo strany štátu resp. v prípade automobilov, sú odpustené rôzne poplatky a súčasne poskytované dotácie na ich obstaranie (finančná podpora až do 50% na elektromobily).

Prenájom priestorov

Ponúkame aj prenájom kancelárskych a skladových priestorov.

Galéria priestorov
Kontaktujte nás